سوالات زبان انگلیسی ۱ – ۱۲۲۵۰۶۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان انگلیسی ۱ – ۱۲۲۵۰۶۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان انگلیسی ۱ – ۱۲۲۵۰۶۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): زبان تخصصی ٢ مزایای کتابچه های سایت ما : قیمت ارزان مجهز […]

سوالات زبان انگلیسی ۲ – ۱۲۲۵۰۶۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان انگلیسی ۲ – ۱۲۲۵۰۶۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان انگلیسی ۲ – ۱۲۲۵۰۶۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): زبان تخصصی -٢رشته تاریخ مزایای کتابچه های سایت ما : قیمت ارزان […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مترجمی زبان انگلیسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مترجمی زبان انگلیسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مترجمی زبان انگلیسی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ترم ۱ ۱۲۱۲۳۹۲ زبانشناسی […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعداز آن) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودی های نیمسال اول۹۸- ۹۷ و بعداز آن) برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۶ و قبل از آن) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۶ و قبل از آن) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۶ و قبل از آن) برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس […]

سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک […]

سوالات زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۳۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۳۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۳۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی در مورد این درس […]

نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی الزامی ۱۴۱۱۵۳۳ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه!

نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی الزامی ۱۴۱۱۵۳۳ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی الزامی ۱۴۱۱۵۳۳ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می […]

سوالات درس زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد: ۱۲۱۲۰۲۲-۱۲۱۲۰۳۳-۱۲۱۲۱۶۶-۱۲۱۲۳۴۳ کد درس ۱۲۱۸۸۰۲ تعداد صفحات ۳۷ تعداد دوره ۱۳ پاسخنامه تستی […]

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۴۰۸ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۴۰۸ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۴۰۸ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما […]

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۰۱۷-۱۲۱۲۰۱۰ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام […]

سوالات درس زبان انگلیسی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان انگلیسی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۳۹۰۱۷-۱۲۲۵۰۰۱ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می […]

سوالات درس زبان انگلیسی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان انگلیسی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۰۱۵-۱۲۲۵۰۰۲ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می […]

کتابچه نمونه سوال آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۲۱۲۰۹۲-۱۲۱۲۱۴۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۲۱۲۰۹۲-۱۲۱۲۱۴۵ پیام نور با جواب کتابچه نمونه سوال آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۲۱۲۰۹۲-۱۲۱۲۱۴۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که […]

کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۳ (متون تاریخی به زبان انگلیسی) ۱۲۲۰۰۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۳ (متون تاریخی به زبان انگلیسی) ۱۲۲۰۰۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۳ (متون تاریخی به زبان انگلیسی) ۱۲۲۰۰۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای […]

نمونه سوال پیام نور مترجمی زبان انگلیسی (ورودی های ۹۶ و قبل) به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور مترجمی زبان دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال پیام نور مترجمی زبان انگلیسی ، دروس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام […]

سوالات زبان تخصصی انگلیسی ۱۲۱۳۱۷۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی انگلیسی ۱۲۱۳۱۷۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی انگلیسی ۱۲۱۳۱۷۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): Essential Introductory Linguistics مزایای کتابچه های سایت ما : قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان وادبیات انگلیسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان وادبیات انگلیسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان وادبیات انگلیسی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ترم ۱ ۱۲۱۲۲۷۷ ادبیات […]

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات انگلیسی با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی […]

سوالات متون حقوقی ۲ به زبان خارجی ۱۲۲۳۱۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات متون حقوقی ۲ به زبان خارجی ۱۲۲۳۱۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات متون حقوقی ۲ به زبان خارجی ۱۲۲۳۱۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): زبان تخصصی انگلیسی حقوق جزا وجرم شناسی مزایای […]

سوالات زبان تخصصی ۲ ۱۷۱۲۰۰۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی ۲ ۱۷۱۲۰۰۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی ۲ ۱۷۱۲۰۰۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): انگلیسی برای دانشجویان رشته ھنرھای تجسمی(نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی) مزایای کتابچه های سایت […]

سوالات زبان تخصصی (۱) ۱۷۱۲۰۰۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی (۱) ۱۷۱۲۰۰۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی (۱) ۱۷۱۲۰۰۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): انگلیسی برای دانشجویان رشته ھنرھای تجسمی(نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی) مزایای کتابچه های سایت […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان شناسی همگانی (مخصوص ورودهای ۹۶-۹۵ و قبل از آن) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان شناسی همگانی (مخصوص ورودهای ۹۶-۹۵ و قبل از آن) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان شناسی همگانی (مخصوص ورودهای ۹۶-۹۵ و قبل از آن) برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ترم ۱ ۱۲۱۳۱۶۵ کاربرد […]

سوالات زبان تخصصی ۱ – ۱۲۲۰۶۸۸ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی ۱ – ۱۲۲۰۶۸۸ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی ۱ – ۱۲۲۰۶۸۸ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): زبان انگلیسی تخصصی ۱ مزایای کتابچه های سایت ما : قیمت ارزان […]

سوالات زبان تخصصی و آشنایی با متون اخلاق ۱۲۲۰۹۱۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی و آشنایی با متون اخلاق ۱۲۲۰۹۱۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی و آشنایی با متون اخلاق ۱۲۲۰۹۱۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): متون اخلاقی به زبان انگلیسی مزایای […]

سوالات زبان تخصصی ۱۲۱۷۲۸۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی ۱۲۱۷۲۸۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی ۱۲۱۷۲۸۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): متون روان شناسی به زبان انگلیسی – کارشناسی ارشد رشته روان شناسی مزایای سایت ما نسبت […]

سوالات زبان تخصصی ۱۲۱۲۲۰۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی ۱۲۱۲۲۰۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی ۱۲۱۲۲۰۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت مزایای سایت ما نسبت به سایر […]

سوالات زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی ۱۳۱۸۱۰۴ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی ۱۳۱۸۱۰۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی ۱۳۱۸۱۰۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی مزایای سایت ما […]

کتابچه نمونه سوالات زبان خارجه فنی ۱۳۲۰۰۴۱ پیام نور

کتابچه نمونه سوالات زبان خارجه فنی ۱۳۲۰۰۴۱ پیام نور کتابچه نمونه سوالات زبان خارجه فنی ۱۳۲۰۰۴۱ پیام نور مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی «سبد خرید» آسان بودن مراحل دریافت کتابچه ارائه نمونه سوالات درس به درس منحصر به فرد سایت ارائه […]

سوالات متون اختصاصی انگلیسی ۱ – ۱۲۲۴۱۹۵ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات متون اختصاصی انگلیسی ۱ – ۱۲۲۴۱۹۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات متون اختصاصی انگلیسی ۱ – ۱۲۲۴۱۹۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): زبان تخصصی ۱ مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت […]

سوالات متون مشاوره انگلیسی ۱ ۱۲۱۷۳۹۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات متون مشاوره انگلیسی ۱ ۱۲۱۷۳۹۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات متون مشاوره انگلیسی ۱ ۱۲۱۷۳۹۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره مزایای سایت ما نسبت به […]

کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۳ – ۱۲۲۰۴۶۴-۱۲۱۲۳۵۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۳ – ۱۲۲۰۴۶۴-۱۲۱۲۳۵۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۳ – ۱۲۲۰۴۶۴-۱۲۱۲۳۵۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! نام دیگر این درس: سوالات درس متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی کتابچه های بانک […]

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور – دروس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه به همراه پاسخنامه! دانشجوی پیام نوری عزیز: برای مشاهده لیست دروس و دانلود کتابچه نمونه سوال ها به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی، و همچنین مشاهده […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش اخلاق اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش اخلاق اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش اخلاق اسلامی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ۱ ۱۲۲۰۳۵۲ […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق کاربردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق کاربردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق کاربردی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ۱ ۱۲۲۰۸۷۴ رویکردهای اخلاق اسلامی به […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تاریخ گرایش تاریخ تشیع به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تاریخ گرایش تاریخ تشیع به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تاریخ گرایش تاریخ تشیع برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ۱ ۱۲۲۰۴۰۳ […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تاریخ گرایش تاریخ تشیع (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۸ و به بعد) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تاریخ گرایش تاریخ تشیع (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۸ و به بعد) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تاریخ گرایش تاریخ تشیع (مخصوص ورودی های ۹۷-۹۸ و به بعد) برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش فلسفه اخلاق به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش فلسفه اخلاق به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش فلسفه اخلاق برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ۱ ۱۲۲۰۳۵۲ […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش اخلاق اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش اخلاق اسلامی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اخلاق گرایش اخلاق اسلامی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ۱ ۱۲۲۰۳۵۲ […]

سوالات کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ترم ۱ […]

سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید. […]

سوالات رشته اقتصاد مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته اقتصاد مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات رشته اقتصاد مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر […]

سوالات رشته جهانگردی مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته جهانگردی مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه سوال طرح کنید و جایزه بگیرید سوالات رشته جهانگردی مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک […]

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد سوال طرح کنید و جایزه بگیرید نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر […]

سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۶۵ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۶۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۶۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): متون زبان انگلیسی در برنامه ریزی آموزشی درسی مزایای کتابچه های سایت […]

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی […]

نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی پیام نور با پاسخنامه!

نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس […]

نمونه سوال علوم وصنایع غذایی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال علوم وصنایع غذایی پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال علوم وصنایع غذایی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای […]

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی! سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!  دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء ! قیمت این مجموعه  ۱۹۵۰۰ تومان ⇐ ۹۷۵۰ تومان می باشد: پس از […]

اصول مطالعه

اصول مطالعه،بانک نمونه سوال پیام نور اصول مطالعه،بانک نمونه سوال پیام نور به طور کلی، مطالعه از سه بخش مهم تشکیل شده است: یادگیری یادسپاری یادآوری مرحله اول که یادگیری است را میتوان به اختصار به دو قسمت : پیش مطالعه و مطالعه دقیق تقسیم نمود. پیش مطالعه یعنی خواندن […]

نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، […]

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” […]

نمونه سوال علوم و مهندسی صنایع غذایی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال علوم و مهندسی صنایع غذایی پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال علوم و مهندسی صنایع غذایی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس […]

سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات رشته مشاوره مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر […]

دانلود نمونه سوالات روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور همراه با پاسخنامه دانلود نمونه سوالات روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور همراه با پاسخنامه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده […]

نمونه سوال علم اطلاعات و دانش شناسی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال علم اطلاعات و دانش شناسی پیام نور با جواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال علم اطلاعات و دانش شناسی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی […]