نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی(ورودی ۹۵) پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید […]

سوالات اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار ۱۴۱۱۷۲۳ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار ۱۴۱۱۷۲۳ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار ۱۴۱۱۷۲۳ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه […]

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) […]

سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۳-۱۴۱۱۳۴۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۳-۱۴۱۱۳۴۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۳-۱۴۱۱۳۴۹ با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) اصول برنامه ریزی ترویجی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین […]

سوالات رشته ترویج وآموزش کشاورزی پایدار مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته ترویج وآموزش کشاورزی پایدار مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات رشته ترویج وآموزش کشاورزی پایدار مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ترم ۱ […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی […]

سوالات ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی پایدار ۱۴۱۱۷۳۰ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی پایدار ۱۴۱۱۷۳۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی پایدار ۱۴۱۱۷۳۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا […]

سوالات اصول برنامه ریزی ترویجی ۱۴۱۱۷۲۲ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات اصول برنامه ریزی ترویجی ۱۴۱۱۷۲۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اصول برنامه ریزی ترویجی ۱۴۱۱۷۲۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): برنامه ریزی ترویجی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: […]

سوالات ترویج کشاورزی ارگانیک ۱۴۱۱۵۶۹ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات ترویج کشاورزی ارگانیک ۱۴۱۱۵۶۹ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات ترویج کشاورزی ارگانیک ۱۴۱۱۵۶۹ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی در مورد این درس […]

سوالات درس ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی ۱۱۲۱۰۲۷-۱۴۱۱۵۶۳-۱۴۱۳۰۲۳-۱۴۱۲۰۳۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی ۱۱۲۱۰۲۷-۱۴۱۱۵۶۳-۱۴۱۳۰۲۳-۱۴۱۲۰۳۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی ۱۱۲۱۰۲۷-۱۴۱۱۵۶۳-۱۴۱۳۰۲۳-۱۴۱۲۰۳۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۲۱۰۲۷-۱۴۱۱۵۶۳-۱۴۱۳۰۲۳-۱۴۱۲۰۳۵ تعداد […]

سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۱۱۵۴۹-۱۴۱۱۳۳۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۱۱۵۴۹-۱۴۱۱۳۳۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۱۱۵۴۹-۱۴۱۱۳۳۷ با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) […]

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی […]

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس […]

مهندسی کشاورزی دانلود نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور با جواب تستی وپاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

مهندسی کشاورزی پیام نور با جواب دانلود نمونه سوال: مهندسی کشاورزی پیام نور با جواب تستی وپاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! برای مشاهده لیست دروس و دانلود کتابچه نمونه سوال ها به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی و همچنین مشاهده جزئیات مربوط به کتابچه هر درس، گرایش رشته خود […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی توسعه روستایی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی توسعه روستایی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی توسعه روستایی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ترم ۱ ۱۴۱۲۰۲۵ آمار […]

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته توسعه روستایی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته توسعه روستایی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته توسعه روستایی برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید ترم ۱ ۱۴۱۲۰۲۵ آمار اجتماعی و […]

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانشجوی عزیز برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند […]

سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور

سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور دانلود : سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه کتابچه های بانک نمونه سوالات پیام نور شامل مجموعه ای از سوالات پایان ترم از این رشته می باشد که تمامی سوالات از ترم […]

نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای […]

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، […]